Blog

Rauwse

Het “Rauwse” begon met vier uitgangspunten:

•  Darwin sprak over de “Survival of the fittest”. Dat, wat zich het beste aan de omstandigheden weet aan te passen, zal overleven.

•  Door technologische innovaties wordt de wereld niet alleen kleiner maar krijgen veranderingen ook de kans zichzelf te versnellen.

•  Als mens kan je kiezen om reactief de ontwikkelingen te volgen of die zelfs te negeren. Maar je kan ook kiezen om niet alleen actief deel te nemen aan de veranderende wereld maar ook voorop willen gaan.

•  Het is een menselijk beschermingsmiddel om veranderingen in het begin vooral argwanend tegemoet te treden. Wij denken dat het mogelijk is in veranderingen het positieve te zoeken en er de mogelijkheden in te vinden om die ten voordele te beïnvloeden.

Onder de naam Rauwse willen we mensen met elkaar in verbinding brengen die van mening zijn dat er vele mogelijkheden liggen om actief een bijdrage te leveren aan die veranderende wereld. Die verbindingen kunnen de reikwijdte en de invloed vergroten en zullen ook zorgdragen voor vergroting van kennis, beschikbaar maken van inspiratie en stimulatie. Maar ook bijdragen aan het leveren van feedback. Ten slotte kunnen de verbindingen ook dienen als brandstof om verder te kunnen gaan.

Als bindmiddel zien we de ontmoeting, de herontdekte creativiteit en het uitgangspunt dat we ieder mens als gelijk willen laten delen in de mogelijkheden die de wereld ons kan bieden.

Rauwse zal op zoek gaan naar vele verschillende activiteiten om genoemde mensen bij elkaar te brengen. ’24-uur Rauwse’ is er daar één van:

Als je 12 mensen 24 uur bij elkaar brengt en eenieder gelooft in de kracht van verandering, dan kán je wereld niet hetzelfde blijven. Voor inspiratie alleen hoef je niet te komen. We gaan verder dan dat, we gaan ontvlammen, opschudden, ontwrichten en ontroeren.

“When you talk you are only repeating what you already know. When you listen you may learn something new.” – Dalai Lama

Om deel te kunnen nemen moet je door één van de vorige deelnemers getikt zijn.. Of door ons. Of door het verhaal. Dat betekent dat we denken dat jij rauwsen net zo kunt waarderen als wij en dat we je er graag bij hebben! Wanneer je weer naar huis gaat, heb je minimaal twee dingen geleerd, die je meteen gaat toepassen én je gaat weg met meer vragen en twijfel dan waarmee je gekomen bent.

We zijn 24 uur lang met een mooie mix van mensen op een bijzondere lokatie en nemen ook de tijd voor ontspanning en genieten. Na zaterdag 17 uur blijven we nog verbonden en ondersteunen we elkaar. Wanneer we dat willen.

Rauwse is een initiatief van:

Emile Mazerant (die van Idee en Praktijk)

Marc Verstraeten (die van Boldstroke)

Frans Bosch (die van Takkenwerk)

 

Voor de volgende sessie: Kijk op rauwse.nl

 

Takkenwerk

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment