Training

Training

Als trainer heb ik mijn beperking: Ik kan u niet veranderen. Laat dat maar hardop gezegd worden. Ik kan u wel helpen: Ik kan mijn kennis overdragen; u ruimte bieden om te oefenen; u veiligheid geven om van harte fouten te maken en ik kan treffende feedback geven. Maar het veranderen van uw gedrag is helemaal aan uzelf.
Onder de naam ‘Onverwacht Ontmoeten’ verzorg ik trainingen op gebied van bijvoorbeeld agile werken, veranderen, verbinden, communiceren, teambuilden, samenwerken en non-verbaal gedrag. Vaak in combinaties. Deze trainingen kenmerken zich door veiligheid, plezier en ervaringen opdoen (in plaats van ‘klakkeloos aannemen’).

Ik geef graag heel veel veiligheid zodat u in vrijheid kunt experimenteren en oefenen. Ik zorg dat niemand ongewild iets moet doen voor het kritische oog van de collega’s. De training gaat gepaard met veel plezier en wordt ‘Rollenspel-vrij’ afgeleverd.

Ik bied mijn deelnemers vooral ervaringen. Ervaringen zijn een goede voedingsbodem om nieuwe keuzes te maken. Ze bieden vooral het voordeel dat u direct op zoek kunt naar aanvullingen die er voor u toe doen. U kunt dan dus uit de training halen wat voor u bruikbaar is.

 

Ik maak veel gebruik van technieken uit het Improvisatie Theater. Ik zet veel sociale experimenten en spelvormen in om te laten ervaren dat er altijd keuzes zijn. Dat het voor de samenwerking heel plezierig is als men een ‘Ja, en…’ houding ontwikkelt; dat je met aandacht veel kunt bereiken, dat het goed is om moedig te zijn en niet voor problemen of gevaren weg te lopen, dat passie en status zeer belangrijke bestanddelen zijn van menselijke communicatie en dat het goed is kennis te hebben over je eigen gedrag. En dat je natuurlijk fouten mag maken. Omdat we immers nooit iets kunnen leren zonder onderweg ook fouten te maken, dan wordt het tijd dat we op een fatsoenlijke manier met fouten leren omgaan.
De trainingen van Takkenwerk verlopen altijd organisch. Dat wil zeggen dat afspraken gemaakt worden over het doel en de kosten. Maar de route naar het doel kan pas tijdens de training worden bepaald aan de hand van de mogelijkheden en de vragen van de deelnemers. Ik beschik over een enorme hoeveelheid materiaal, waardoor het mogelijk is ieder doel langs veel verschillende wegen te bereiken.

Bij een training denken mensen vaak aan het maken van een grote stap. Ik geloof meer in het maken van heel veel kleine stapjes.

Het moeilijkste deel van een wereldreis is meestal niet de reis tussen Beijing en Tokio maar wel het overbruggen van de afstand tussen uw luie stoel en het tuinhek. Ik haal u graag uit uw stoel…

 

Actueel aanbod

Regelmatig geef ik in Herkenbosch de training ’Het flexibele brein’ ofwel ‘Agile denken’. Het doel van deze training is het ontdekken hoe we het brein (nog) flexibeler kunnen laten werken. Een wereld in verandering vraagt immers om flexibiliteit. Tijdens deze serieuze én speelse training krijgen de deelnemers minimaal 2 tools aangereikt; leren zij de eigen grenzen beter begrijpen en oefenen zij in het flexibeler denken (creatief denken, out of the box) Deze training is op basis van individuele inschrijving en is open voor iedereen. Samengevat: Datum: Bij voldoende interesse op een doordeweekse avond van 19.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur Locatie: Kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch Deelnemers: Minimaal 6, maximaal 15 deelnemers. Kosten: Deelname p.p. € 85,00 (21% BTW € 17,85 dus totaal € 102,85) Interesse? Laat het mij weten via de contactpagina of bel even: 06-50298848

Agile denken

Agile werken is een vorm die past bij deze tijd; flexibel, wendbaar en dynamisch. Naast de organisatie-veranderingen zullen ook de mensen moeten leren hiermee om te gaan. Naast de ‘natuur-talenten’ kan ieder mens leren wendbaarder en flexibeler te worden. Vandaar deze training. Bij veranderen denken mensen eerst aan alles dat ze dreigen te verliezen. Daarom kunnen mensen weerstand gaan bieden en gebrek aan vertrouwen tonen. Maar iedere verandering heeft medestanders nodig. Minimaal 80% van de groep zal in beweging moeten komen voor de voortgang. Deze training helpt uw team om de nodige stappen te maken. De training laat uw mensen ervaren dat veranderen juist ook verrijken kan betekenen.

Samenwerken m.b.v. Jung

Verschil in karakters kan samenwerken heel lastig maken. Maar voor een sterk team heb je juist verschillende karakters nodig. Deze training gaat in op de vele mogelijkheden om tot betere resultaten te komen. Herken je eigen karakter en de eigenschappen die daar bij horen. Leer het karakter bij de ander te herkennen en de voordelen van de verschillen te zien. Daarnaast leert deze training u welke communicatievormen bij verschillende karakters horen. Om deze beter te begrijpen of om uw boodschap beter over te kunnen brengen. Onderdeel van deze training is een test, die kan helpen met het herkennen van het eigen karakter.

Inoveren

In een tijd, waarin de wereld in zo’n hoge snelheid verandert willen we graag mee. Misschien hebben we zelfs geen andere mogelijkheid dan mee te gaan. Maar om snel met veranderingen om te kunnen gaan is het wenselijk goed te worden in improviseren. Leren om snel inzicht te krijgen, om dapper keuzes te maken, om heldere besluiten te nemen. Deze training biedt de mogelijkheid om improviseren als vaardigheid te verbeteren.

Prettig Gesprek (geen agressie toestaan)

Veel beroepskrachten in het onderwijs of in de gastronomie krachten hebben ervaring met gesprekken, waarbij de sfeer onaangenaam is en het gesprek daardoor haar effectiviteit verliest. Deze training biedt de leerkracht mogelijkheden om;
 • meer mogelijkheden te ontwikkelen om de sfeer positief te beïnvloeden.
 • de regierol in een gesprek beter vast te houden.
 • indien het gesprek toch een onaangename wending krijgt verdere escalatie te voorkomen.
Het doel van deze training is dat de cursist zich comfortabeler in het gesprek kan storten omdat hij meer technieken tot zijn beschikking heeft om problemen te voorkomen. Uitgangspunt van deze training is dat het beter is agressie te voorkomen of desnoods vroegtijdig het gesprek te stoppen, dan te wachten tot het gesprek uit de hand is gelopen. Daarom besteden we aandacht aan de opbouw van het gesprek en de technieken om de juiste regie in het gesprek te kunnen voeren en het heft niet uit handen te geven. Uiteraard geven we ook aandacht aan de gewenste handelingen als er toch sprake is van agressie. De training start met het verkennen van de vragen van de cursisten. Adhv oefeningen wordt duidelijk welke factoren het gesprek kunnen beïnvloeden. Vervolgens worden de cursisten vanuit een theoretisch kader geïnformeerd over invloedrijke technieken en trachten we deze technieken om te zetten in bruikbare vaardigheden. Kenmerken van deze training:
 • Er wordt een interactieve training geboden. Dus niet alleen maar theorie maar juist veel praktische oefeningen.
 • Voor de training is een ruimte nodig, waarin de deelnemers niet gestoord kunnen worden.
 • De deelnemers zullen tijdens de training ook niet gestoord worden door berichten van buitenaf.
 • Ideale groepsgrootte is 12 deelnemers.
 • De deelnemers kunnen uiteraard zelf praktijksituaties inbrengen zodat de training maximaal aansluit bij de praktijk.
 • Onderdeel van de training zijn 3 praktische tools die de deelnemers leren hanteren.
 • Van deze training worden geen opnames gemaakt, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de trainer én alle deelnemers.
 • Deze training duurt 4 uur (inclusief een pauze).
 • Na afloop zal de training worden geëvalueerd.
 • Er mag gelachen worden.

Meer verkopen

Voor veel mensen is verkopen niets meer dan het afleveren van spullen en diensten tegen geld. Maar voor mij is verkopen veel spannender. Het gaat om nieuwe mensen te leren kennen. Nieuwe relaties aan te gaan. De ander zover brengen dat hij van mij wil kopen. Naar mijn idee gaat verkopen dus altijd over relaties met mensen. Over het opbouwen van een relatie tussen mensen. Dus lijkt verkopen heel veel op het versieren van een goddelijk wezen in de kroeg. Hoe bouw je snel aan de relatie en hou je deze in optimale vorm? Een training die dus op meerdere terreinen kan helpen…

Beurstraining

Deelname aan een beurs is topsport, waarbij een goede voorbereiding van groot belang is. In deze training wordt een breed beeld gegeven van onderdelen waar men keuzes uit kan maken. Zoals: Wat neem ik mee? Hoe ziet mijn stand er uit? Hoe kies ik de juiste klant? Hoe krijg ik die in mijn stand? En wat vertel ik dan? Voor iedere standhouder die zichzelf al eens heeft betrapt terwijl hij tijdens de beurs naar zijn mobiele telefoon zat te staren.

Comfortabel presenteren

Er zijn mensen die het liefst nooit op een podium gaan staan. Die het moeilijk vinden voor een groep te presenteren. Maar soms ontkomen we er niet aan. En presenteren is veel meer dan op een podium staan met een volle zaal. Ook het verdedigen van een agendapunt vraagt om een presentatie. Of meedoen aan een tender. Misschien presenteren we wel veel vaker dan we denken. Daarom biedt deze training u vele mogelijkheden uw presentaties op vele gebieden een beetje te verbeteren. Het eindresultaat kan daardoor verbluffend zijn. Geen standaard training, maar een training die helemaal aansluit op uw eigen mogelijkheden.

Tarieven

De Training Onverwachte Ontmoeting kost € 750,- (ex BTW) - 1 Dagdeel (3 uur) training inclusief voorbereiding en reistijd - Maximaal 16 personen - Indien langer of meer deelnemers prijs in overleg De kosten voor een lezing bedragen € 1900,00 (ex BTW)
 • 1,5 tot 2 uur lezing
 • Nazit met contact met de deelnemers
 • maximaal 1000 deelnemers
 • prijs inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten
Graag via het contactformulier aanvragen of telefonisch; 06-50298848

 

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment