Partners

Partners

 

Takkenwerk heeft met een aantal klanten een zo hechte samenwerking dat we kunnen spreken van een mooie Partnership. Het gaat op dit moment om KPE en Rauwse.

KPE (Kenniscentrum voor Projectadvisering en Educatie) is gespecialiseerd in de wereld van het vastgoed. Klanten zijn zowel in de bouw als in de makelaardij te vinden. Op een hoogwaardige manier worden o.a. trainingen uitgevoerd, waarbij kennis en kunde centraal staan. Gedrag is in deze branche de jongste tak. Daarom werken Takkenwerk en KPE nauw samen, om behoefte aan gedragsbewustzijn en –verandering, in de praktijk te realiseren. Met de mooiste aannemers van Nederland worden trajecten ontwikkeld en uitgevoerd, om tot een hogere veiligheid en kwaliteit te kunnen komen. Uniek aan deze trajecten is dat KPE en Takkenwerk alle lagen van de organisaties trainen en de lagen op elkaar afstemmen met een pragmatische aanpak. Voor een trainer is het bijzonder om zowel het bouwpersoneel te trainen als het management van een bedrijf met meer dan 7500 medewerkers.

Rauwse     [Losscheuren, rellen, binnenslepen, veroveren in samenhang, alles veranderend, niets ontziend” – Vanaf medio 2019 in de Dikke van Dale]

Het rauwse begon met 4 uitgangspunten:

1.Darwin sprak over de “Survival of the fittest”. Dat, wat zich het beste aan de omstandigheden weet aan te passen, zal overleven.

2.Door technologische innovaties wordt de wereld niet alleen kleiner maar krijgen veranderingen ook de kans zichzelf te versnellen.

3.Als mens kan je kiezen om reactief de ontwikkelingen te volgen of die zelfs te negeren. Maar je kan ook kiezen om niet alleen actief deel te nemen aan de veranderende wereld maar ook voorop willen gaan.

4.Het is een menselijk beschermingsmiddel om veranderingen in het begin vooral argwanend tegemoet te treden. Wij denken dat het mogelijk is in veranderingen het positieve te zoeken en er de mogelijkheden in te vinden om die ten voordele te beïnvloeden.

Onder de naam [rauwse] willen we mensen met elkaar in verbinding brengen die van mening zijn dat er vele mogelijkheden liggen om actief een bijdrage te leveren aan die veranderende wereld. Die verbindingen kunnen de reikwijdte en de invloed vergroten en zullen ook zorgdragen voor vergroting van kennis, beschikbaar maken van inspiratie en stimulatie. Maar ook bijdragen aan het leveren van feedback. Ten slotte kunnen de verbindingen ook dienen als brandstof om verder te kunnen gaan. Als bindmiddel zien we de ontmoeting, de herontdekte creativiteit en het uitgangspunt dat we ieder mens als gelijk willen laten delen in de mogelijkheden die de wereld ons kan bieden.

Rauwse zal op zoek gaan naar vele verschillende activiteiten om genoemde mensen bij elkaar te brengen. Hou voor de actuele stand de website in de gaten.

partners

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment