Youtube

Kudde gedrag

We worden op vele manieren beïnvloed door onze directe omgeving. Spiegelen aan een ander bij een verbinding tussen 2 mensen is wellicht zeer bekend. In deze oer-oude opname voor een tv programma is mooi te zien welke invloed van een groep uit kan gaan. Ter Lering ende vermaeck.

Takkenwerk

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment