Youtube

Just happy accidents

Bob Ross gaf schilderles op tv, waarbij hij benadrukte dat je tijdens het leren natuurlijk geen fouten kunt maken. Hooguit gelukkige ongelukjes.

Veel mensen zijn tijdens het leerproces al bang om fouten te maken. Maar niemand heeft ooit leren fietsen zonder een paar keer te vallen. Als je te bang bent voor de fouten dan blijft je niets anders over dan je hele leven met zijwieltjes te fietsen.

De toon en de aanwijzingen van Bob Ross tijdens zijn schilderlessen zijn doordrongen van uitnodigingen om dapper te zijn en vrijelijk keuzes te maken. Dáár ligt immers de kracht van leren.

Takkenwerk

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment