Blog

Geen goede wensen

Ik wil me niet beperken tot goede wensen. Die krijg je al genoeg. Wensen zijn natuurlijk mooi om te ontvangen, maar ze doen verder zo weinig. Veel effectiever is het om jezelf uit te dagen iets te gaan veranderen. Om te beginnen met een persoonlijke Zoektocht. Ik beschrijf een paar handreikingen die voor mijzelf waardevol zijn. Ik zal niet durven beweren dat dat dan voor jou ook nuttig moet zijn. Maar ik deel ze graag en misschien kun je er iets van gebruiken.

 • Probeer vooral iets te doen en niet iets te laten.
  Als je iets wilt laten (zoals minder eten, minder drinken, minder klagen) zal je vooral gefocust zijn op het gedrag dat je niet wilt. Het gevolg is dat je dan juist de hele dag denkt aan datgene wat je juist niet wilt. Het wordt daardoor extra moeilijk om ook niet toe te geven. Beter is het om te bedenken wat je wel wilt. (Dus meer bewegen en sporten en meer mooie dingen ontdekken, meer Ja, en… zeggen en meer complimenten gaan geven.)
 • Schakel bewust anderen in.
  Maak bekend in je omgeving wat je doel is en vraag hulp waar het maar kan. Mensen helpen graag. Vooral als je duidelijk aangeeft welke hulp je zou wensen. Anderen kunnen je zicht op jouw doel verhelderen of elementen toevoegen die je zelf niet zag. Soms kent men ook de weg naar de juiste persoon, die jij nodig hebt. Maak daarbij goed gebruik van je netwerk.
 • Maak het jezelf niet te gemakkelijk.
  Het mag best wat moeite kosten. Als je over een lastige hobbel bent gekomen geeft daarna het gevoel van trots misschien wel de beste intrinsieke motivatie om verder te gaan. Iedereen die ooit door de bergen liep en de top te voet kon bereiken begrijpt dit punt uit ervaring. (Zij die altijd de kabelbaan nemen hebben geen idee wat ik nu bedoel.)
 • Maak van een grote verandering ‘hap-klare brokken’.
  Splits hetgeen je wilt bereiken op in onderdelen die je kunt omschrijven als een concrete handeling. En maak die hap-klare brokken los van elkaar.  Nu kun je een acties starten of keuze maken als het in de tijd het beste uitkomt. En dat is vaak juist niet op volgorde.
 • Hou je vorderingen goed bij.
  Bijvoorbeeld een afstreeplijst (in het zicht!) waarop je de gepasseerde hap-klare brokken kunt afvinken. Een goede administratie geeft ook zicht op eventuele nieuwe stappen of mogelijkheden. (Als je ook vastlegt wie je geholpen heeft, weet je ook met wie je het succes later kunt vieren.
 • Schrik niet van fouten onderweg.
  Verandering gaat gepaard met zoeken naar nieuwe wegen. En als je buiten de geijkte paden gaat is de kans groot dat het wel eens mis gaat. Zie dat als een belangrijk onderdeel van het proces. Voel je niet schuldig en haak niet af, maar zoek de oorzaak van de ‘fout’ en ga verder. Leer van fouten. Je hebt immers zojuist ontdekt wat je beter niet kunt doen en dat geeft vaak goed zicht op wat wel kan werken.
 • Vier je successen.
  Bouw momenten in je programma in, waarop je jezelf beloont voor de gemaakte stappen. Het is goed om heel bewust te zien wat je al hebt bereikt. En vier het op gepaste wijze. Dat kan van alles zijn zolang jij je er maar door beloond voelt.
 • Beleef plezier aan de verandering.
  Veranderen is voor veel mensen moeilijk. Het is menselijk om in het begin vooral te zien wat je gaat verliezen. En het ongemakkelijke gevoel van iets dat tegen je gewoonte in gaat kan onaangenaam zijn. Focus op de winst en bedenk dat iedere gewoonte van nu ooit, in het begin, ook onwennig voelde.

Ik beleef zelf erg veel voldoening aan ontwikkelingen. En als ik jou dan toch iets mag wensen voor 2015; dan wens ik je een mooie Zoektocht. Maar ik wens je vooral dat je er in slaagt er veel plezier aan te beleven.

 

 

 

Takkenwerk

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment