Youtube

Doen is het nieuwe denken

Patrick Donath en Arthur Kruisman werken samen bij Inter Access/SLTN met een eigen benadering van organisaties.

“Buiten organisaties om zijn mensen prima in staat om hun eigen zaakjes te regelen. Buiten werktijden om weten mensen precies hoe ze problemen kunnen oplossen, dit verloopt via een organisch proces. Tijdens werktijd wachten ze vaak nog tot anderen het initiatief nemen voordat ze zelf aan de gang gaan. Om organisaties weer levensvatbaar te krijgen moeten we tussen deze hiërarchische en organische processen in gaan zitten en situationeel vaststellen of er verticaal gestuurd of horizontaal georganiseerd moet worden. Mensen moeten minder nadenken over wat anderen van ze verwachten en moeten zelf het heft in handen nemen.”

 

Takkenwerk

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment