Wat mij raakt

10 april 2015: 3e Festina Lente Lezing

“Wat overblijft is intens verdriet”

De 3e Festina Lente Lezing is achter de rug. En conform de traditie sprak de spreker zonder vergoeding. Op vrijdagmiddag 10 april ontvingen we een spreker die aan den lijve heeft ondervonden wat er kan gebeuren als je je eigen imago ten gronde richt.

Diederik Stapel (1966) verzorgde op deze middag zijn lezing “Wat overblijft is intens verdriet”. Stapel was tot 2011 een zeer gewaardeerd hoogleraar. In september 2011 kwam er een abrupt einde aan zijn wetenschappelijke loopbaan toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had aangepast en verzonnen. Wat volgde was een diepe, existentiële val. Niet alleen de wetenschap viel over de daden van Diederik. Op veel bredere schaal werd en wordt ook nu nog zijn gedrag uitgebreid veroordeeld en bespot.

Diederik Stapel kan ook gezien worden als een ervaringsdeskundige in het omgaan met vallen, liggen en ondanks alles proberen weer op te staan. Helaas was Stapel zelden meer welkom op podia om zijn verhaal te vertellen. Voor Festina Lente was dat nu juist de reden om hem te vragen de 3e Festina Lente Lezing te verzorgen. De leden van Festina Lente vinden dat ieder verhaal verteld moet kunnen worden, omdat uit elk verhaal, misschien vooral uit die van verleiding, verlies en verdriet, lessen zijn te leren.

Over de inhoud van de lezing schrijft Stapel: “In de lezing sta ik stil hoe het is om na een zelf bestelde klap jezelf weer op te rapen en te hervinden en hoe dit proces mij heeft teruggebracht naar de kern van mijn bestaan. De raakvlakken met organisatie- en ondernemingsvraagstukken zijn denk ik legio.”

Naast Diederik Stapel gaf ook Frans Reichardt zijn visie op imagoschade. Aan de hand van voorbeelden uit het publiek gaf Frans zijn visie op de verschillende reacties van de betrokkenen.

Een ontmoeting met een genuanceerde benadering. Het werd een zeer boeiende middag. De aanwezigen waardeerde de openheid van Stapel en gaven met een lang applaus aan dat het waardevol is om zijn verhaal te beluisteren en te kunnen leren van het proces dat daarna werd ingezet.

 

 

Takkenwerk

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Post a Comment